Toepassing verlegde BTW voor ZZP’ers in Portugal

De BTW (Bruto Toegevoegde Waarde) is een ingewikkelde belasting, des te meer als je ook nog eens in het buitenland onderneemt. Als leverancier krijg je dan binnen de EU te maken met de verleggingsregeling, waarbij de BTW verlegd wordt van de leverancier naar de afnemer. Verder moet je ook een ICP (Intracommunautaire Prestaties) aangifte doen, wanneer je diensten levert aan een ander EU-land.

Dit blog gaat over de toepassing van de BTW door ZZP’ers die vanuit Portugal diensten aan Nederlandse bedrijven leveren. Dit is wat ik zelf ook doe. In dit blog leg ik ook uit hoe de afnemer van deze diensten de verlegde BTW moet behandelen in de boekhouding en in de BTW aangifte. 

Ben je helemaal nieuw in de wereld van de BTW, dan is het misschien handig om eerst het blog De werking van het BTW systeem te lezen, waarin de basis principes van het BTW systeem uitgelegd worden.

Wanneer ben je BTW plichtig in Portugal

In Portugal wordt je (als ZZP´er) BTW plichtig in het jaar volgend op het jaar dat je een bepaalde omzetgrens hebt bereikt. Op dit moment is deze grens EUR 12.500. Heb je de grens bereikt, dan moet je (tijdig) een BTW nummer aanvragen. Het door de Portugese belastingdienst toegewezen BTW nummer bestaat uit de landcode, PT, plus jou fiscaal nummer (NIF nummer). Vanaf februari van het jaar volgend op het jaar dat je over de omzetgrens gaat, moet je periodiek een BTW aangifte en een ICP aangifte doen als je diensten levert aan landen buiten Portugal en binnen de EU. 

Maak je niet meer dan EUR 12.500 omzet per jaar, dan val je onder artikel 53 (IVA – regime de isenção). Dit vermeld je ook op de factuur (fatura-recibo) met het percentage IVA van 0%.

Wie krijgt de BTW uiteindelijk voor zijn rekening

De BTW komt voor rekening van de eindgebruiker, dit zijn de consumenten of bedrijven en organisaties die niet BTW plichtig zijn, die dus geen BTW nummer hebben. In het systeem VIES, dat je vindt op de internetsite van de Europese Commissie kun je controleren of een bedrijf of organisatie een BTW nummer heeft. Alleen als een bedrijf een BTW nummer heeft, mag je de BTW verleggen.

De BTW tarieven in Portugal en Nederland

“In Portugal zijn er drie verschillende tarieven voor de BTW, namelijk; 23%: wordt geheven over de meeste goederen en diensten; 13%: wordt geheven over wijn. 6%: wordt geheven over bepaalde producten als granen, vlees, vis, fruit en groenten en daarnaast over boeken en kranten.” (van Google)

“De BTW in Nederland kent verschillende tarieven. Het algemene tarief is 21%. Voor sommige goederen en diensten geldt het verlaagde tarief van 9%. Doet u zaken met het buitenland, dan kan het tarief van 0% van toepassing zijn.” Lees verder op de website van de belastingdienst.

De volgende link geeft onder andere een overzicht van de BTW tarieven in Europa: BTW tarieven in Europa

Toepassing BTW bij levering binnen Portugal

Lever je als ZZP’er een dienst binnen Portugal, dan breng je de BTW in rekening bij jouw klant. Je berekent 23% BTW over de gefactureerde omzet, je zet dit op de factuur en draagt dit, onder aftrek van de aan jouw in rekening gebrachte BTW, af aan de belastingdienst.

De BTW die je in rekening hebt gebracht moet je opgeven in de aangifte en 1 maand later betalen, ook al heb je de in rekening gebrachte BTW zelf nog niet ontvangen. Voor bedrijven die lange betalingstermijnen hanteren of voor bedrijven met veel wanbetalers is dit niet voordelig.

Toepassing BTW bij levering aan een EU land

Lever je vanuit Portugal een dienst aan een BTW plichtig bedrijf in Nederland en ben jij zelf BTW plichtig, dan pas je de verleggingsregeling toe. Dit betekent dat de BTW verlegd wordt van de leverancier (jij dus) naar de afnemer (jouw klant). Jouw klant moet dan de BTW aangeven tegen het in haar land geldende BTW percentage, in dit geval dus 21%. Deze BTW kan direct weer teruggevorderd worden als de dienst geleverd is voor een belaste omzet. In de meeste gevallen is dit zo. Het totaal af te dragen bedrag aan BTW uit deze transacties is dus in de meeste gevallen nihil. 

Op jouw factuur moet worden vermeld dat de BTW verlegd is. Je vermeld dan het volgende op de factuur: BTW verlegd of VAT reverse charge. Verder moet je het BTW nummer van jouw klant vermelden op de factuur. Het BTW percentage is 0%. Let erop dat je het BTW nummer van jouw klant controleert, want bij de ICP aangifte, waar je de omzet per BTW nummer op moet geven, wordt dit BTW nummer gecontroleerd door de belastingdienst. Verder wordt de omzet uit de reguliere BTW aangifte met de omzet uit de ICP aangifte afgestemd door de belastingdienst. Klopt het BTW nummer niet of zit er een verschil in de omzet tussen beide aangiftes, dan krijg je de aangifte weer terug voor correctie.

Op jouw factuur (fatura-recibo) gebruik je nu de BTW code: IVA – autoliquidação

Je mag de verleggingsregeling dus alleen toepassen als jouw klant een BTW nummer heeft. Is dit niet zo en heb je te maken met een eindgebruiker, dit is een consument of een niet BTW plichtige organisatie, dan moet je 23% BTW in rekening brengen aan jouw Nederlandse klant.

Heb je de BTW wel verlegd naar een klant zonder BTW nummer, dus een eindgebruiker, dan kun je een naheffingsaanslag krijgen, wat in ieder geval betekent dat je de BTW alsnog af moet dragen. Je kunt jouw klant dan een creditnota en een nieuwe factuur met BTW sturen, maar de kans is groot dat je hiervoor te laat bent.

ICP aangifte

In de ICP aangifte vermeld je onder andere de omzet die je per BTW nummer hebt gemaakt in een EU land. Zoals hierboven al vermeld, voert de belastingdienst hierop verschillende controles uit.

Bij enkele bedrijven waar ik gewerkt heb bestond de ICP aangifte uit een aanzienlijke lijst van EU klanten. Om te voorkomen dat er een foutieve aangifte opmaakt wordt als gevolg van meestal foutief ingevoerde BTW nummers, zijn er verschillende software programma’s op de markt waarmee je de BTW nummers kunt controleren voordat je de ICP aangifte verstuurd naar de belastingdienst.

Wat moet de afnemer doen met de verlegde BTW?

Ontvang je als afnemer een buitenlandse factuur uit de EU met verlegde BTW dan moet deze factuur als zodanig geboekt worden. Bij een factuur van Portugal aan Nederland bijvoorbeeld wordt dan met een BTW percentage van 21% de BTW berekend over het omzetbedrag op de factuur en geboekt op de grootboekrekening af te dragen BTW. Zijn deze kosten gemaakt voor een BTW belaste omzet, wat in de meeste bedrijven het geval is, dan wordt dit bedrag tegelijkertijd geboekt op de grootboekrekening terug te vorderen BTW. In de BTW aangifte vermeld je deze bedragen in de daarvoor bedoelde categorieën. In de meeste gevallen is het te betalen BTW bedrag uit deze transacties dus nihil.

Bij onder andere organisaties in de goededoelensector kan het voorkomen dat er zowel sprake is van onbelaste omzet (giften) als van BTW belaste omzet (bij het organiseren van evenementen). Deze organisaties hebben ook een BTW nummer.

Ten slotte

Voor de volledigheid wil ik vermelden dat ik alleen geschreven heb over verlegde BTW binnen de EU en dan nog eens specifiek van Portugal naar Nederland en de vermelding van alleen communautaire leveringen in de ICP aangifte. 

Ik zal hier niet opsommen wat ik allemaal niet behandeld heb, want dat kan een erg lange lijst worden. Ik noem nog wel een paar BTW issues waarmee ik te maken heb gehad in de bedrijven waarin ik gewerkt heb: Hoe boek je facturen die van buiten de EU komen? Hoe zit het met de BTW van de UK vanaf het moment van de Brexit? Wat doe je met een factuur van een leverancier waarop wel BTW in rekening is gebracht, terwijl het verlegd had moeten worden? Hoe zit het met Holdings en is de BTW regelgeving hierover gelijk binnen de EU? Hoe onderscheid je BTW belaste omzet en niet BTW belaste omzet binnen een organisatie? Wat als een enkele jaren geleden overgenomen bedrijf in het buitenland dat al bijna in rook is opgegaan (geen mensen meer in dienst, geen kantoor meer) toch nog een BTW controle krijgt?

Heb je vragen over de toepassing van de BTW op jouw specifieke bedrijfsactiviteiten in jouw situatie, dan adviseer ik je om contact op te nemen met een fiscalist.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close